1. 20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC P1


  Cũng cố kiến thức cho các kỳ thi quan trọng

  Thời gian làm bài: 10 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Nguyễn Huy Nguyễn Huy 23:16 31/07/2018 75.00%
  2 Mộc Miên Mộc Miên 10:11 02/04/2018 70.00%
  3 thinh huynh thinh huynh 19:32 01/04/2018 65.00%
  4 Đỗ Thị Mai Hậu Đỗ Thị Mai Hậu 10:33 27/07/2018 55.00%
  5 Tô Thị Thu Trang Tô Thị Thu Trang 13:16 03/08/2018 50.00%
  6 Nguyễn Kim Lê Nguyễn Kim Lê 10:21 03/08/2018 45.00%
  7 Nguyễn Kim Lê Nguyễn Kim Lê 10:15 03/08/2018 45.00%
  8 Nguyen Van Troi Nguyen Van Troi 16:41 11/12/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.