20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC P1

20 câu 10 phút

Trạng thái:

Cũng cố kiến thức cho các kỳ thi quan trọng

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Ngọc Huy Trứ 11B9 - 43

Lê Ngọc Huy Trứ 11B9 - 43

HẠNG

2

Số điểm 100%

Tâm Ngân

Tâm Ngân

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thùy An

Thùy An

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Bin Đz Pro

  Số điểm: 100%

 • 05

  Tâm Ngân

  Số điểm: 95%

 • 06

  Thùy An

  Số điểm: 95%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan