20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC P1

20 câu 10 phút

Trạng thái:

Cũng cố kiến thức cho các kỳ thi quan trọng

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phuc Khang

Phuc Khang

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:01:29

Bin Đz Pro

Bin Đz Pro

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:18

Huynh Triet

Huynh Triet

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:00:59

 • 04

  Nguyễn Minh Huy

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:03:34

 • 05

  Nguyễn Minh Huy

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:03:34

 • 06

  Nguyễn Minh Huy

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:03:34

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan