20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC P1

Cũng cố kiến thức cho các kỳ thi quan trọng

Thời gian làm bài: 10 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Mộc Miên Mộc Miên 10:11 02/04/2018 70.00%
  2 thinh huynh thinh huynh 19:32 01/04/2018 65.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.