THI THỬ LẦN 3: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN- BẢN ĐỒ VÀ TRÁI ĐẤT

40 câu 30 phút

Trạng thái:

-CỦNG CỐ KIẾN THỨC BÀI 10, 12
-CỦNG CỐ KIẾN THỨC ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

-CỦNG CỐ KIẾN THỨC BẢN ĐỒ, TRÁI ĐẤT ĐỊA LÍ 10

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mang Nảm

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lan Nhi

Lan Nhi

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:20

Lan Nhi

Lan Nhi

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:20

Lan Nhi

Lan Nhi

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:20

 • 04

  Lan Nhi

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:20

 • 05

  Mang Nảm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:05:20

 • 06

  Mang Nảm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:05:20

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan