THI THỬ LẦN 1- PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

40 câu 45 phút

Trạng thái:

- GIÚP HỌC SINH ÔN LUYỆN ĐỊA 12

- CỦNG CỐ KIẾN THỨC

- ÔN NỘI DUNG CHẮC CHẮN

- BIẾT NĂNG LỰC CỦA MÌNH.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mang Nảm

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Thị Hạ Linh

Trần Thị Hạ Linh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Trần Thị Hạ Linh

Trần Thị Hạ Linh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Trần Thị Hạ Linh

Trần Thị Hạ Linh

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Trần Thị Hạ Linh

  Số điểm: 100%

 • 05

  Mang Nảm

  Số điểm: 100%

 • 06

  Mang Nảm

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan