ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ LẦN 6

40 câu 50 phút

Trạng thái:

Sở GD & ĐT tỉnh Bình Dương , THPT Dầu Tiếng

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mang Nảm

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đen Thanh

Đen Thanh

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:14:44

Đen Thanh

Đen Thanh

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:14:44

Đen Thanh

Đen Thanh

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:14:44

 • 04

  Đen Thanh

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:14:44

 • 05

  NHH

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:16:51

 • 06

  Hoàng Thanh Giang

  Số điểm: 85%

  Thời gian làm: 00:16:22

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan