Bài 8: THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG SÂU SẮC CỦA BIỂN

10 câu 10 phút

Trạng thái:

  • - Khái quát được đặc điểm của biển Đông.
  • - Biết được ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên nước ta.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mang Nảm

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Hạ

An Hạ

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:24

Mang Nảm

Mang Nảm

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:22

Mang Nảm

Mang Nảm

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:24

 • 04

  Mang Nảm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:24

 • 05

  Mang Nảm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:24

 • 06

  Mang Nảm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:25

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan