Bài 2: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ

10 câu 15 phút

Trạng thái:

-CỦNG CỐ KIẾN THỨC Bài 2: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ

-  RÈN LUYỆN TRẮC NGHIỆM 

 NẮM VỮNG VỊ TRÍ ĐỊA LÍ CỦA NƯỚC TA


 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mang Nảm

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mang Nảm

Mang Nảm

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:36

Nguyễn Thị Thanh Nhã

Nguyễn Thị Thanh Nhã

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:34

Mang Nảm

Mang Nảm

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:36

 • 04

  Mang Nảm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:36

 • 05

  Mang Nảm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:36

 • 06

  Nguyễn Thị Thanh Nhã

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:45

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan