Bài 15: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

10 câu 10 phút

Trạng thái:

 - Biết được sự ô nhiệm môi trường
- Nắm được đặc điểm của các thiên tai
- Ý thức bản thân trong vấn đề thiên tai


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mang Nảm

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ánh Vũ

Ánh Vũ

HẠNG

2

Số điểm 100%

Tri Nguyen

Tri Nguyen

HẠNG

1

Số điểm 100%

Ánh Vũ

Ánh Vũ

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Ánh Vũ

  Số điểm: 100%

 • 05

  Ánh Vũ

  Số điểm: 100%

 • 06

  Mang Nảm

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan