THÔNG BÁO CUỘC THI

THÔNG BÁO CUỘC THI

264 13/08/2018

- HỌC SINH LỚP 12 THPT BÀU BÀNG VÀ CÁC EM HỌC SINH KHÁC CÙNG THAM GIA
- GIẢI THƯỞNG
+ 1 GIẢI NHẤT: 50K
+ 1 GIẢI NHÌ : 20K
+ 2 GIẢI BA: 10K
+2 GIẢI PHỤ 20k

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn