Trắc Nghiệm Tiếng Anh Theo Chủ Đề -WAYS OF SOCIALIZING (tt1)

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm theo chủ đề.

Chủ đề :  WAYS OF SOCIALIZING(tt1)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Võ Minh Tiến

Võ Minh Tiến

HẠNG

2

Số điểm 0%

Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Tiến Đạt

HẠNG

1

Số điểm 85%

Le Tuan Vu

Le Tuan Vu

HẠNG

3

Số điểm 0%

 • 04

  Trần AnhThoại

  Số điểm: 0%

 • 05

  Bùi Thị Phương Linh

  Số điểm: 0%

 • 06

  Mion Takamine

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan