Trắc Nghiệm Tiếng Anh Theo Chủ Đề - WAYS OF SOCIALIZING

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm theo chủ đề.

Chủ đề :  WAYS OF SOCIALIZING

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bảo Trúc

Bảo Trúc

HẠNG

2

Số điểm 25%

Dang Tran

Dang Tran

HẠNG

1

Số điểm 85%

Cao Hoài Thương

Cao Hoài Thương

HẠNG

3

Số điểm 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan