Trắc Nghiệm Tiếng Anh Theo Chủ Đề -HIGHER EDUCATION

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm theo chủ đề.

Chủ đề : HIGHER EDUCATION

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đinh Mai Thùy Trâm

Đinh Mai Thùy Trâm

HẠNG

2

Số điểm 60%

Quỳnh Trang

Quỳnh Trang

HẠNG

1

Số điểm 85%

Phươngg Phương

Phươngg Phương

HẠNG

3

Số điểm 45%

 • 04

  Trường Toàn

  Số điểm: 45%

 • 05

  Phương Uyên

  Số điểm: 30%

 • 06

  Hoa Hồng

  Số điểm: 25%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan