Trắc Nghiệm Tiếng Anh Theo Chủ Đề -FUTURE JOBS (tt4)

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm theo chủ đề.

Chủ đề : FUTURE JOBS (tt4)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoa Hồng

Hoa Hồng

HẠNG

2

Số điểm 35%

Thời gian làm 00:01:00

Trương Huỳnh Nhật Huy

Trương Huỳnh Nhật Huy

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:04:24

Hoa Hồng

Hoa Hồng

HẠNG

3

Số điểm 35%

Thời gian làm 00:01:00

 • 04

  Hoa Hồng

  Số điểm: 35%

  Thời gian làm: 00:01:00

 • 05

  Hoa Hồng

  Số điểm: 35%

  Thời gian làm: 00:01:00

 • 06

  Hoa Hồng

  Số điểm: 25%

  Thời gian làm: 00:01:05

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan