Trắc Nghiệm Tiếng Anh Theo Chủ Đề -FUTURE JOBS (tt2)

17 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm theo chủ đề.

Chủ đề : FUTURE JOBS (tt2)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dương Thị Kim Phụng

Dương Thị Kim Phụng

HẠNG

2

Số điểm 64.71%

Lê Thị Hồng Thu

Lê Thị Hồng Thu

HẠNG

1

Số điểm 70.59%

Tuyết Phương

Tuyết Phương

HẠNG

3

Số điểm 64.71%

 • 04

  Phạm Gia Linh

  Số điểm: 52.94%

 • 05

  Hoa Hồng

  Số điểm: 17.65%

 • 06

  Hoa Hồng

  Số điểm: 17.65%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan