Trắc Nghiệm Tiếng Anh Theo Chủ Đề -FUTURE JOBS (tt2)

17 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm theo chủ đề.

Chủ đề : FUTURE JOBS (tt2)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Gia Linh 10A7

Phạm Gia Linh 10A7

HẠNG

2

Số điểm 52.94%

Thời gian làm 00:03:46

Lê Thị Hồng Thu

Lê Thị Hồng Thu

HẠNG

1

Số điểm 70.59%

Thời gian làm 00:05:17

Hoa Hồng

Hoa Hồng

HẠNG

3

Số điểm 17.65%

Thời gian làm 00:00:43

 • 04

  Hoa Hồng

  Số điểm: 17.65%

  Thời gian làm: 00:00:43

 • 05

  Hoa Hồng

  Số điểm: 17.65%

  Thời gian làm: 00:00:43

 • 06

  Hoa Hồng

  Số điểm: 17.65%

  Thời gian làm: 00:00:43

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan