Trắc Nghiệm Tiếng Anh Theo Chủ Đề -FUTURE JOBS (tt1)

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm theo chủ đề.

Chủ đề : FUTURE JOBS (tt1)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Kim Anh

Kim Anh

HẠNG

2

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:01:12

Lê Thị Thục Quỳnh

Lê Thị Thục Quỳnh

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:02:57

Kim Anh

Kim Anh

HẠNG

3

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:01:31

 • 04

  Lê Thị Thục Quỳnh

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:02:18

 • 05

  Minh

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 00:02:48

 • 06

  Kim Anh

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:00:59

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan