Trắc Nghiệm Tiếng Anh Theo Chủ Đề -FUTURE JOBS (tt1)

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm theo chủ đề.

Chủ đề : FUTURE JOBS (tt1)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Viết Tân

Viết Tân

HẠNG

2

Số điểm 30%

Thời gian làm 00:04:50

Minh

Minh

HẠNG

1

Số điểm 45%

Thời gian làm 00:02:48

Viết Tân

Viết Tân

HẠNG

3

Số điểm 30%

Thời gian làm 00:04:50

 • 04

  Viết Tân

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 00:04:50

 • 05

  Viết Tân

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 00:04:50

 • 06

  Dang Tran

  Số điểm: 20%

  Thời gian làm: 00:02:36

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan