Trắc Nghiệm Tiếng Anh Theo Chủ Đề - ECONOMIC REFORMS (phần 1)

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm theo chủ đề.

Chủ đề : ECONOMIC REFORMS 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Anh Khoa Pham

Anh Khoa Pham

HẠNG

2

Số điểm 75%

Anh Khoa Pham

Anh Khoa Pham

HẠNG

1

Số điểm 80%

Harry Dang

Harry Dang

HẠNG

3

Số điểm 45%

 • 04

  Harry Dang

  Số điểm: 45%

 • 05

  Harry Dang

  Số điểm: 45%

 • 06

  Harry Dang

  Số điểm: 45%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan