Trắc Nghiệm Tiếng Anh Theo Chủ Đề - CUTURAL DIVERSITY (tt1)

15 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm theo chủ đề.

Chủ đề : CUTURAL DIVERSITY(tt1)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Mỹ Đình

Nguyễn Thị Mỹ Đình

HẠNG

2

Số điểm 73.33%

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn A

HẠNG

1

Số điểm 93.33%

Tramanh Nguyen

Tramanh Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 66.67%

 • 04

  Thúy Nguyễn

  Số điểm: 60%

 • 05

  Trần Hữu Tài-10tna1

  Số điểm: 53.33%

 • 06

  Trần Hữu Tài-10tna1

  Số điểm: 53.33%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan