Trắc Nghiệm Tiếng Anh Theo Chủ Đề - CUTURAL DIVERSITY (tt1)

15 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm theo chủ đề.

Chủ đề : CUTURAL DIVERSITY(tt1)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Rasuna

Rasuna

HẠNG

2

Số điểm 26.67%

Thời gian làm 00:02:31

Rasuna

Rasuna

HẠNG

1

Số điểm 33.33%

Thời gian làm 00:03:54

Linh Linh

Linh Linh

HẠNG

3

Số điểm 26.67%

Thời gian làm 00:04:26

 • 04

  Linh Linh

  Số điểm: 26.67%

  Thời gian làm: 00:04:26

 • 05

  Linh Linh

  Số điểm: 26.67%

  Thời gian làm: 00:04:26

 • 06

  Linh Linh

  Số điểm: 26.67%

  Thời gian làm: 00:04:26

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan