Trắc Nghiệm Tiếng Anh Theo Chủ Đề - CUTURAL DIVERSITY (tt1)

15 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm theo chủ đề.

Chủ đề : CUTURAL DIVERSITY(tt1)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Hữu Tài-10tna1

Trần Hữu Tài-10tna1

HẠNG

2

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:01:31

Thúy Nguyễn

Thúy Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:04:08

Trần Hữu Tài-10tna1

Trần Hữu Tài-10tna1

HẠNG

3

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:09:34

 • 04

  Nguyễn Thị Cẩm Tú

  Số điểm: 33.33%

  Thời gian làm: 00:04:06

 • 05

  Rasuna

  Số điểm: 33.33%

  Thời gian làm: 00:03:54

 • 06

  Rasuna

  Số điểm: 26.67%

  Thời gian làm: 00:02:31

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan