Trắc Nghiệm Tiếng Anh Theo Chủ Đề - CUTURAL DIVERSITY

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm theo chủ đề.

Chủ đề : CUTURAL DIVERSITY

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Nguyễn Thị Hồng Thắm

HẠNG

2

Số điểm 55%

Thời gian làm 00:15:00

Dang Tran

Dang Tran

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:10:52

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Nguyễn Thị Hồng Thắm

HẠNG

3

Số điểm 55%

Thời gian làm 00:15:00

 • 04

  Nguyễn Thị Hồng Thắm

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:15:00

 • 05

  Nguyễn Thị Hồng Thắm

  Số điểm: 55%

  Thời gian làm: 00:15:00

 • 06

  Ding Nguyen

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:05:04

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan