Tìm hiểu pháp luật lao động - năm 2018

20 câu 10 phút

Trạng thái:

Kiến thức về pháp luật lao động xoay quanh Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tăng Quốc Lập

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thủy Trần

Thủy Trần

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:40

Thủy Trần

Thủy Trần

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:40

Thủy Trần

Thủy Trần

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:40

 • 04

  Thủy Trần

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:40

 • 05

  Trần Thị Thủy

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:44

 • 06

  Trần Thị Thủy

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:44

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan