Những sai lầm cần tránh trong thuyết trình

9 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận ra những sai lầm cần tránh trong thuyết trình, để từ đó bạn có thể thuyết trình chuyên nghiệp hơn

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lại Thế Luyện

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mộc Miên

Mộc Miên

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Mộc Miên

Mộc Miên

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Mộc Miên

Mộc Miên

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Mộc Miên

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Võ Minh Thuận

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Võ Minh Thuận

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan