Những sai lầm cần tránh trong thuyết trình

Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận ra những sai lầm cần tránh trong thuyết trình, để từ đó bạn có thể thuyết trình chuyên nghiệp hơn

Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 08:31 19/07/2018 100.00%
  2 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 09:48 17/07/2018 100.00%
  3 Mộc Miên Mộc Miên 10:04 02/04/2018 100.00%
  4 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 00:09 15/07/2018 100.00%
  5 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 08:30 19/07/2018 88.89%
  6 thinh huynh thinh huynh 19:20 01/04/2018 88.89%
  7 Hạnh Lê Hạnh Lê 19:30 01/04/2018 88.89%
  8 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 09:41 17/07/2018 77.78%
  9 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 09:43 17/07/2018 77.78%
  10 trương thị mai trương thị mai 19:11 20/04/2018 77.78%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.