1. Những sai lầm cần tránh trong thuyết trình


  Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận ra những sai lầm cần tránh trong thuyết trình, để từ đó bạn có thể thuyết trình chuyên nghiệp hơn

  Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Mộc Miên Mộc Miên 10:04 02/04/2018 100.00%
  2 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 00:09 15/07/2018 100.00%
  3 Lê Thị Mộng Tuyết Lê Thị Mộng Tuyết 09:48 17/07/2018 100.00%
  4 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 08:31 19/07/2018 100.00%
  5 thinh huynh thinh huynh 19:20 01/04/2018 88.89%
  6 Hạnh Lê Hạnh Lê 19:30 01/04/2018 88.89%
  7 Võ Minh Thuận Võ Minh Thuận 08:30 19/07/2018 88.89%
  8 huỳnh phước hậu huỳnh phước hậu 10:25 07/08/2018 88.89%
  9 Nguyễn Ngọc Thùy Dương Nguyễn Ngọc Thùy Dương 10:38 15/08/2018 88.89%
  10 Thanh Phan Thanh Phan 16:00 04/04/2018 77.78%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.