Chính sách nhập cư mới của Mỹ với người định cư gánh nặng xã hội

Chính sách nhập cư mới của Mỹ với người định cư gánh nặng xã hội

284 16/08/2019

Dưới đây là những thay đổi của chính sách nhập cư mới của Mỹ 2019luật nhập cư Mỹ của Tổng thống Mỹ dự là sẽ khó khăn hơn cho việc bảo lãnh người Việt sang Mỹ và xin thẻ xanh Mỹ cũng khó hơn trong 2019-2020. Đặc biệt với các trường hợp bảo lãnh cha mẹ sang định cư có thể bị từ chối hoặc thu hồi thẻ xanh nếu là gánh nặng cho xã hội nước này.

USCIS công bố phán quyết cuối cùng để thực thi luật nhập cư mới của Mỹ sẽ từ chối người nhập cư Mỹ là gánh nặng xã hội

Ngày 12.8.2019 Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) đã công bố phán quyết cuối cùng nhằm xác định rõ ràng các điều luật đã có từ lâu đời để đảm bảo việc người nước ngoài tìm cách vào và ở lại Hoa Kỳ - tạm thời hoặc vĩnh viễn - một cách độc lập, dựa trên khả năng của chính họ và các nguồn lực của các thành viên gia đình, các nhà tài trợ và các tổ chức tư nhân hơn là các nguồn lực công cộng.

Người định cư Mỹ là gánh nặng xã hội sẽ ra sao khi luật nhập cư mới của Mỹ 2019 thay đổi

Phán quyết cuối cùng này sửa đổi các quy định của DHS bằng cách quy định làm thế nào DHS sẽ xác định liệu người nước ngoài có thể được chấp nhận tại Hoa Kỳ hay không dựa trên khả năng người đó có thể trở thành gánh nặng xã hội bất cứ lúc nào trong tương lai, như được quy định trong Đạo luật Di trú và Quốc tịch.


Phán quyết cuối cùng đề cập đến cơ quan Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cho phép người nước ngoài nộp trái phiếu chi phí công cộng trong bối cảnh áp dụng điểu chỉnh đơn thay đổi tình trạng. Quy tắc này cũng khiến những người nước ngoài không phải là người định cư Mỹ - đã nhận được một số lợi ích công cộng vượt quá ngưỡng cụ thể thường không đủ điều kiện để gia hạn lưu trú và thay đổi tình trạng.

Tổng thống Trump thực hiện lời hứa trục xuất người định cư Mỹ là gánh nặng xã hội thông qua chính sách nhập cư mới của Mỹ 2019

Quyền Giám đốc của USCIS Ken Cuccinelli nói: Trong hơn một thế kỷ, việc không thừa nhận những người di cư trở thành gánh nặng xã hội được xem là một phần của luật định cư Mỹ. Tổng thống Trump đã thực hiện lời hứa với người dân Mỹ để thực thi luật nhập cư mới dài bằng quan điểm không thừa nhận người nhập cư Mỹ trở thành gánh nặng xã hội - vấn đề vốn đã nêu trên giấy trong nhiều năm. Trong suốt lịch sử, tự cung tự cấp là một nguyên lý cốt lõi của giấc mơ Mỹ. Sự tự lực, cần cù và kiên trì đã xây dựng nền tảng của nước Mỹ và kể từ đó xác định các thế hệ người định cư chăm chỉ tìm kiếm cơ hội tại đây.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục làm hộ chiếu đơn giản

Thông qua việc thực thi luật nhập cư mới của Mỹ  không công nhận thành phần là gánh nặng xã hội, nước Mỹ sẽ thúc đẩy những lý tưởng lâu đời và thành công của người nhập cư Mỹ.

DHS đã sửa đổi định cư về chi phí công cộng kết hợp việc xem xét thêm các lợi ích công cộng. DHS cho rằng việc này sẽ đảm bảo tốt hơn những hồ sơ không được công nhận do là gánh nặng xã hội sẽ tự túc chi phí.


Quy tác xác định thuật ngữ “gánh nặng xã hội” nghĩa là một cá nhân được một hoặc nhiều lợi ích công cộng được chỉ định trong hơn 12 tháng, trong tổng hợp, trong bất kỳ khoảng thời gian 36 tháng nào (ví dụ: nhận được hai lợi ích trong một tháng được tính là hai tháng). Quy tắc này xác định thêm thuật ngữ lợi ích cộng đồng, bao gồm bất kỳ lợi ích tiền mặt nào để duy trì thu nhập. Thu nhập bảo đảm bổ sung (SSI). Hỗ trợ tạm thời cho các gia đình nghèo khó (TANF), chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP) hầu hết các hình thức trợ cấp y tế, và một số chương trình nhà ở nhất định.

Các lợi ích công cộng bị loại trừ đối với người định cư Mỹ là gánh nặng xã hội

Quy định cũng loại trừ một số lợi ích công cộng sau: lợi ích công cộng nhận được từ các cá nhân đang phục vụ hoặc trong thành phần dự bị sẵn sàng của các lực lượng vũ trang, và vợ hoặc con của họ, lợi ích công cộng nhận được bởi một số người nhận con nuôi quốc tế và trẻ em có được quốc tịch Mỹ. Trợ cấp y tế cho người nước ngoài dưới 21 tuổi và phụ nữ mang tha, trợ cấp y tế cho các dịch vụ tại trường (bao gồm các dịch vụ được cung cấp theo Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật) và trợ cấp y tế cho các dịch vụ y tế khẩn cấp.

Quy định này cũng khiến một số người nước ngoài không định cư ở Mỹ, những người đã nhận được các lợi ích công cộng dành cho họ vượt quá ngưỡng cho phép sẽ không đủ điều kiện để thay đổi tình trạng và gia hạn lưu trú nếu họ nhận được các lợi ích sau khi có được tình trạng cư trú do tìm cách gia hạn hoặc thay đổi.

Các trường hợp không áp dụng quy định từ chối người nhập cư Mỹ là gánh nặng xã hội

Điều quan trọng, quy định này không áp dụng cho các chương trình định cư Mỹ dựa trên nhân đạo cho người tị nạn, người tị nạn, người chưa thành niên định cư đặc biệt (SJJs), nạn nhân buôn người nhất định (người không di cư), nạn nhân của hoạt động tội phạm đủ điều kiện (người không di cư) hoặc nạn nhân của bạo lực gia đình (những người tự khiếu nại VAWA),...

Quy tắc này không giải thích cách USCIS sẽ thực thi quyền tự quyết của mình, trong những trường hợp hạn chế, chỉ cung cấp cho những người định cư được coi là gánh nặng cơ hội để đăng ký trái phiếu phí công cộng. Phán quyết cuối cùng đặt số tiền trái phiếu tối thiểu là $8.100; số lượng trái phiếu thực tế sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng cá nhân.

Thời gian có hiệu lực của quyết định trục xuất người định cư Mỹ là gánh nặng cho xã hội Mỹ

Phán quyết cuối cùng này thay thế hướng dẫn tạm thời năm 1999 về khả năng bị trục xuất và không chấp nhận đối với những người là gánh nặng xã hội và sẽ có hiệu lực vào lúc 12:00 sáng ngày 15 tháng 10, 60 ngày kể từ ngày đăng tải trong Đăng ký liên bang.


USCIS sẽ chỉ áp dụng phán quyết cuối cùng về việc không chấp nhận đối với các đơn vị và kiến nghị có dấu bưu điện (hoặc nếu có thể được gửi bằng điện tử) vào hoặc sau ngày có hiệu lực. Các đơn và kiến nghị đã chờ xử lý với USCIS vào ngày có hiệu lực của quy tắc (được đóng dấu và chấp nhận bởi USCIS) sẽ được xét duyệt trên hướng dẫn tạm thời 1999.

Nguồn: Tư vấn định cư


Nếu bạn đang thắc mắc luật di trú Mỹ 2019 có xóa bỏ diện bảo lãnh anh/chị/em và bảo lãnh cha mẹ hay không thì vui lòng tham khảo chi tiết tại đây: Luật di trú Mỹ 2019

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn