Chữa đề thi ISTQB advanced level by Tạ Thị Thinh

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

GIÁ KHOÁ HỌC:
980.000 VNĐ
Tạ Thị Thinh

Tạ Thị Thinh

Số khóa học: 5 khóa

Chưa có đánh giá
Số người đã học: 78 Tổng thời gian: 123 phút

Chữa đề thi ISTQB advanced level by Tạ Thị Thinh

GV Tạ Thị Thinh chuyên đào tạo về ISTQB cả foundation và advance level, tổ chức thi ISTQB

Liên hệ học ISTQB hoặc các khóa học về testing gồm cả online và offline theo skype: ta.thinh0204 hoặc sdt 0986775464

Bên mình đang có nhiều khóa học về testing để nâng cao kỹ năng test: https://cutt.ly/bwSwy2L

Cold calling can be a great way to generate quality leads. You get to speak to the gatekeepers and stakeholders, and you get a great insight into their requirements and influences.

XEM THÊM

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn

KHÓA HỌC KHÁC