TỰ HÀO HÓC MÔN TUẦN 12/8/2019 - 26/8/2019

10 câu 3 phút

Trạng thái:

Chủ đề: Hồ Chí Minh sáng ngời niềm tin, Lịch sử văn hóa

Số lượng: 10 câu

Thời gian: 3 phút

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Huyện Đoàn Hóc Môn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

nguyễn thị thu hà

nguyễn thị thu hà

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:00:54

Cao Trung Quốc

Cao Trung Quốc

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:42

Hong Van

Hong Van

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:01:22

 • 04

  Hong Van

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:01:38

 • 05

  Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:02:08

 • 06

  Ngân Lion

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:02:59

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan