TRẮC NGIỆM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN P3

25 câu 20 phút

Trạng thái:

Đề thi có 25 câuTHAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Duy Khoa Pham

Duy Khoa Pham

HẠNG

2

Số điểm 32%

Hoàng Thị Lan Anh

Hoàng Thị Lan Anh

HẠNG

1

Số điểm 44%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan