TRẮC NGHIỆM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN P5

25 câu 20 phút

Trạng thái:

 THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thùy Trinh

Thùy Trinh

HẠNG

2

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:08:54

Thùy Trinh

Thùy Trinh

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:08:54

Thùy Trinh

Thùy Trinh

HẠNG

3

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:08:54

  • 04

    Thùy Trinh

    Số điểm: 60%

    Thời gian làm: 00:08:54

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan