TRẮC NGHIỆM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN P1

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề thi có 20 câu

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Hoàng Gia Yến

Nguyễn Hoàng Gia Yến

HẠNG

2

Số điểm 90%

Nguyễn Hoàng Gia Yến

Nguyễn Hoàng Gia Yến

HẠNG

1

Số điểm 90%

Nguyễn Hoàng Gia Yến

Nguyễn Hoàng Gia Yến

HẠNG

3

Số điểm 90%

 • 04

  Nguyễn Hoàng Gia Yến

  Số điểm: 90%

 • 05

  Nguyễn Hoàng Gia Yến

  Số điểm: 90%

 • 06

  Nguyễn Hoàng Gia Yến

  Số điểm: 90%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan