Trắc nghiệm Sử 12 Chương 2: Liên Xô và các nước Đông Âu P2

25 câu 20 phút

Trạng thái:

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhã Uyên

Nhã Uyên

HẠNG

2

Số điểm 60%

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

HẠNG

1

Số điểm 92%

Phạm Thị Thu Hương

Phạm Thị Thu Hương

HẠNG

3

Số điểm 48%

 • 04

  Dương Trung Hiếu

  Số điểm: 16%

 • 05

  Nguyễn Thị Hồng Hà

  Số điểm: 0%

 • 06

  Huỳnh Quang Thịnh

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan