TRẮC NGHIỆM NHỮNGNGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN P1

25 câu 20 phút

Trạng thái:

Chương I: Chủ nghĩa duy vật khoa học.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị Kim Thuận

Lê Thị Kim Thuận

HẠNG

2

Số điểm 60%

Lê Anh Khôi

Lê Anh Khôi

HẠNG

1

Số điểm 76%

Trần Hân

Trần Hân

HẠNG

3

Số điểm 56%

 • 04

  Trần Anh Thư

  Số điểm: 52%

 • 05

  Trần Anh Thư

  Số điểm: 52%

 • 06

  Trần Anh Thư

  Số điểm: 52%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan