TRẮC NGHIỆM NHỮNGNGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN P1

25 câu 20 phút

Trạng thái:

Chương I: Chủ nghĩa duy vật khoa học.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

HẠNG

2

Số điểm 52%

Thời gian làm 00:07:37

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

HẠNG

1

Số điểm 52%

Thời gian làm 00:07:37

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

HẠNG

3

Số điểm 52%

Thời gian làm 00:07:37

 • 04

  Trần Anh Thư

  Số điểm: 52%

  Thời gian làm: 00:07:37

 • 05

  Lê Dương

  Số điểm: 48%

  Thời gian làm: 00:02:05

 • 06

  Phan Thành Nam

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:05:51

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan