TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

20 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trang Phạm

Trang Phạm

HẠNG

2

Số điểm 45%

Thời gian làm 00:00:00

Mai Thị Thanh Quỳnh

Mai Thị Thanh Quỳnh

HẠNG

1

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:00:00

Trang Phạm

Trang Phạm

HẠNG

3

Số điểm 45%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Trang Phạm

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Trang Phạm

  Số điểm: 45%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Ánh Hồng

  Số điểm: 20%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan