TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

20 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mai Thị Thanh Quỳnh

Mai Thị Thanh Quỳnh

HẠNG

2

Số điểm 50%

Đàm Quốc Triệu

Đàm Quốc Triệu

HẠNG

1

Số điểm 55%

chris han

chris han

HẠNG

3

Số điểm 50%

 • 04

  Trang Phạm

  Số điểm: 45%

 • 05

  Trang Phạm

  Số điểm: 45%

 • 06

  Trang Phạm

  Số điểm: 45%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan