Trắc nghiệm môn kinh tế chính trị P4

25 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Van Thao

Nguyen Van Thao

HẠNG

2

Số điểm 12%

Thời gian làm 00:00:56

Nguyen Van Thao

Nguyen Van Thao

HẠNG

1

Số điểm 12%

Thời gian làm 00:00:56

Nguyen Van Thao

Nguyen Van Thao

HẠNG

3

Số điểm 12%

Thời gian làm 00:00:56

 • 04

  Nguyen Van Thao

  Số điểm: 12%

  Thời gian làm: 00:00:56

 • 05

  Nguyễn Thị Thanh Hiền

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan