Trắc nghiệm môn kinh tế chính trị P1

25 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Thị Bích Phượng

Phạm Thị Bích Phượng

HẠNG

2

Số điểm 0%

Hoa Phạm

Hoa Phạm

HẠNG

1

Số điểm 0%

Lâm Oanh Đinh

Lâm Oanh Đinh

HẠNG

3

Số điểm 0%

 • 04

  ....

  Số điểm: 0%

 • 05

  noname

  Số điểm: 0%

 • 06

  Kim Châu Hồ Ngọc

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan