Trắc nghiệm môn kinh tế chính trị P1

25 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mr.mountain Bui

Mr.mountain Bui

HẠNG

2

Số điểm 92%

Phương Huỳnh

Phương Huỳnh

HẠNG

1

Số điểm 92%

Mr.mountain Bui

Mr.mountain Bui

HẠNG

3

Số điểm 48%

 • 04

  Phương Huỳnh

  Số điểm: 44%

 • 05

  Phạm Huỳnh Hoa

  Số điểm: 0%

 • 06

  Phạm Thị Bích Phượng

  Số điểm: 0%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn