Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ P2

25 câu 20 phút

Trạng thái:

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Tuấn

Lê Tuấn

HẠNG

2

Số điểm 36%

Thời gian làm 00:06:53

Pham Phuong Anh

Pham Phuong Anh

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:11:00

Nguyễn Thành Tuấn

Nguyễn Thành Tuấn

HẠNG

3

Số điểm 36%

Thời gian làm 00:18:15

 • 04

  Góc Thư Giãn

  Số điểm: 32%

  Thời gian làm: 00:04:05

 • 05

  Ngô Hoàng Tú

  Số điểm: 32%

  Thời gian làm: 00:04:29

 • 06

  Ngô Hoàng Tú

  Số điểm: 32%

  Thời gian làm: 00:04:29

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan