Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ P3

30 câu 20 phút

Trạng thái:THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nisakee Sammy

Nisakee Sammy

HẠNG

2

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:05:53

Lê Phuc

Lê Phuc

HẠNG

1

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:05:47

Giang Nguyễn Thị

Giang Nguyễn Thị

HẠNG

3

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:07:16

 • 04

  Duyen Trieu

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:08:14

 • 05

  Thủy Út's

  Số điểm: 3.33%

  Thời gian làm: 00:00:16

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan