Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ P2

35 câu 25 phút

Trạng thái:

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Trà

Nguyễn Thị Trà

HẠNG

2

Số điểm 82.86%

Thời gian làm 00:09:45

Nguyễn Hải Yến

Nguyễn Hải Yến

HẠNG

1

Số điểm 91.43%

Thời gian làm 00:08:00

Nguyễn Thị Trà

Nguyễn Thị Trà

HẠNG

3

Số điểm 82.86%

Thời gian làm 00:09:45

 • 04

  Nguyễn Thị Trà

  Số điểm: 82.86%

  Thời gian làm: 00:09:45

 • 05

  Nguyễn Thị Trà

  Số điểm: 82.86%

  Thời gian làm: 00:09:45

 • 06

  Phạm Văn Thắng

  Số điểm: 62.86%

  Thời gian làm: 00:10:06

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan