Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ P1

35 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phan cao anh nam

Phan cao anh nam

HẠNG

2

Số điểm 62.86%

Trương Quang Chiến

Trương Quang Chiến

HẠNG

1

Số điểm 74.29%

Mai Nguyễn

Mai Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 60%

 • 04

  Lê Thế Anh

  Số điểm: 57.14%

 • 05

  Giang Nguyễn Thị

  Số điểm: 54.29%

 • 06

  Ngân Kiều

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan