Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới

53 câu 45 phút

Trạng thái:

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bùi Vũ Tú Quỳnh

Bùi Vũ Tú Quỳnh

HẠNG

2

Số điểm 0%

Châu Thị Loan

Châu Thị Loan

HẠNG

1

Số điểm 28.30%

Lương Ánh Giang

Lương Ánh Giang

HẠNG

3

Số điểm 0%

  • 04

    Phúc Nguyễn Trọng

    Số điểm: 0%

  • 05

    Hoàng Mạnh

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan