Lịch Sử 12 Bài 24: Việt Nam trong năm đầu thắng lợi P1

17 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hương Hoàng

Hương Hoàng

HẠNG

2

Số điểm 47.06%

Thời gian làm 00:05:12

Lê Hiệp

Lê Hiệp

HẠNG

1

Số điểm 52.94%

Thời gian làm 00:05:22

Lê Hiệp

Lê Hiệp

HẠNG

3

Số điểm 29.41%

Thời gian làm 00:01:57

  • 04

    Lê Hiệp

    Số điểm: 29.41%

    Thời gian làm: 00:03:57

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan