Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế P2

15 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Quang Vinh

Lê Quang Vinh

HẠNG

2

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:03:37

Đoán Không Ra

Đoán Không Ra

HẠNG

1

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:09:45

Đoán Không Ra

Đoán Không Ra

HẠNG

3

Số điểm 46.67%

Thời gian làm 00:07:31

 • 04

  Cao Nhân

  Số điểm: 26.67%

  Thời gian làm: 00:04:46

 • 05

  Cao Nhân

  Số điểm: 26.67%

  Thời gian làm: 00:04:46

 • 06

  Cao Nhân

  Số điểm: 26.67%

  Thời gian làm: 00:04:46

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan