Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế P2

15 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đoán Không Ra

Đoán Không Ra

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Duy Khoa

Duy Khoa

HẠNG

1

Số điểm 80%

Lê Quang Vinh

Lê Quang Vinh

HẠNG

3

Số điểm 53.33%

 • 04

  Linh Tran Thuy

  Số điểm: 53.33%

 • 05

  Đoán Không Ra

  Số điểm: 46.67%

 • 06

  Cao Nhân

  Số điểm: 26.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan