Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội P4

27 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngát Vũ Thị

Ngát Vũ Thị

HẠNG

2

Số điểm 55.56%

Thời gian làm 00:09:59

Nguyễn Thọ Trọng

Nguyễn Thọ Trọng

HẠNG

1

Số điểm 74.07%

Thời gian làm 00:09:52

Ngọc Hành

Ngọc Hành

HẠNG

3

Số điểm 44.44%

Thời gian làm 00:05:18

 • 04

  Ngọc Hành

  Số điểm: 44.44%

  Thời gian làm: 00:05:18

 • 05

  Ngọc Hành

  Số điểm: 44.44%

  Thời gian làm: 00:05:18

 • 06

  Ngọc Hành

  Số điểm: 44.44%

  Thời gian làm: 00:05:18

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan