Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (P2)

20 câu 15 phút

Trạng thái:

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyên Vector

Nguyên Vector

HẠNG

2

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:00:44

Vân Nguyễn

Vân Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:06:50

Nguyên Vector

Nguyên Vector

HẠNG

3

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:00:44

 • 04

  Nguyên Vector

  Số điểm: 20%

  Thời gian làm: 00:00:44

 • 05

  Nguyên Vector

  Số điểm: 20%

  Thời gian làm: 00:00:44

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan