ĐỀ THI HÓA 10 - ĐỀ 5

32 câu 20 phút

Trạng thái:

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thắm Lúi

Thắm Lúi

HẠNG

2

Số điểm 25%

Thời gian làm 00:07:05

Thắm Lúi

Thắm Lúi

HẠNG

1

Số điểm 25%

Thời gian làm 00:07:05

Thắm Lúi

Thắm Lúi

HẠNG

3

Số điểm 25%

Thời gian làm 00:07:05

 • 04

  Thắm Lúi

  Số điểm: 25%

  Thời gian làm: 00:07:05

 • 05

  Nhoii Huyền

  Số điểm: 15.63%

  Thời gian làm: 00:02:33

 • 06

  Nhoii Huyền

  Số điểm: 15.63%

  Thời gian làm: 00:02:33

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan