Chương 6: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

42 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Nhật Hoàng

Lê Nhật Hoàng

HẠNG

2

Số điểm 26.19%

Thời gian làm 00:09:47

Lê Nhật Hoàng

Lê Nhật Hoàng

HẠNG

1

Số điểm 26.19%

Thời gian làm 00:09:47

Lê Nhật Hoàng

Lê Nhật Hoàng

HẠNG

3

Số điểm 26.19%

Thời gian làm 00:09:47

  • 04

    Lê Nhật Hoàng

    Số điểm: 26.19%

    Thời gian làm: 00:09:47

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan