Chương 6: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

42 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Nhật Hoàng

Lê Nhật Hoàng

HẠNG

2

Số điểm 26.19%

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

HẠNG

1

Số điểm 42.86%

Lê Nhật Hoàng

Lê Nhật Hoàng

HẠNG

3

Số điểm 26.19%

  • 04

    Lê Nhật Hoàng

    Số điểm: 26.19%

  • 05

    Lê Nhật Hoàng

    Số điểm: 26.19%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan