Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991)

21 câu 30 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000) 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hạ Băng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tuyết Ngân

Tuyết Ngân

HẠNG

2

Số điểm 85.71%

Thời gian làm 00:03:41

Linh Linh Hàn

Linh Linh Hàn

HẠNG

1

Số điểm 95.24%

Thời gian làm 00:04:14

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

HẠNG

3

Số điểm 80.95%

Thời gian làm 00:07:44

 • 04

  Hà Ngọc.Anh

  Số điểm: 76.19%

  Thời gian làm: 00:05:31

 • 05

  Ngân Hoàng

  Số điểm: 76.19%

  Thời gian làm: 00:09:32

 • 06

  Lê Trần Minh Xuân

  Số điểm: 71.43%

  Thời gian làm: 00:08:08

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan