Trắc nghiệm Lịch Sử 12-Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991)

21 câu 30 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000) 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hạ Băng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngân Hoàng

Ngân Hoàng

HẠNG

2

Số điểm 76.19%

Thời gian làm 00:09:32

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

HẠNG

1

Số điểm 80.95%

Thời gian làm 00:07:44

Lê Trần Minh Xuân

Lê Trần Minh Xuân

HẠNG

3

Số điểm 71.43%

Thời gian làm 00:08:08

 • 04

  Lê Mai Linh

  Số điểm: 61.90%

  Thời gian làm: 00:02:54

 • 05

  Nguyễn Đình Phúc

  Số điểm: 61.90%

  Thời gian làm: 00:10:05

 • 06

  Vũ Mạnh Khương Nguyễn

  Số điểm: 57.14%

  Thời gian làm: 00:04:39

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan