Trắc nghiệm Lịch Sử 12

20 câu 30 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 - Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc - Đấu tranh chống Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 1)

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hạ Băng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

HOA CÔNG TỬ

HOA CÔNG TỬ

HẠNG

2

Số điểm 30%

Thời gian làm 00:00:24

Phúc Tâm

Phúc Tâm

HẠNG

1

Số điểm 35%

Thời gian làm 00:12:12

HOA CÔNG TỬ

HOA CÔNG TỬ

HẠNG

3

Số điểm 30%

Thời gian làm 00:00:24

 • 04

  HOA CÔNG TỬ

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 00:00:24

 • 05

  HOA CÔNG TỬ

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 00:00:24

 • 06

  tiểu đào

  Số điểm: 30%

  Thời gian làm: 00:00:57

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan