TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ LỚP 9 - CÓ ĐÁP ÁN - PHẦN 2

21 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hạ Băng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Kim Hạnh

Nguyễn Thị Kim Hạnh

HẠNG

2

Số điểm 57.14%

Thời gian làm 00:02:15

Ngọcc

Ngọcc

HẠNG

1

Số điểm 61.90%

Thời gian làm 00:03:25

Ngọcc

Ngọcc

HẠNG

3

Số điểm 52.38%

Thời gian làm 00:03:52

 • 04

  Thiên Phước

  Số điểm: 52.38%

  Thời gian làm: 00:08:25

 • 05

  Nguyen Guti

  Số điểm: 52.38%

  Thời gian làm: 00:10:07

 • 06

  Tiểu Bạch

  Số điểm: 47.62%

  Thời gian làm: 00:00:13

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan