TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ LỚP 9 - CÓ ĐÁP ÁN - PHẦN 1

20 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hạ Băng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Út Cơ

Út Cơ

HẠNG

2

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:03:37

Ngọcc

Ngọcc

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:04:01

Ngân Thảo

Ngân Thảo

HẠNG

3

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:03:40

 • 04

  Tú Trinh

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:04:06

 • 05

  Tú Trinh

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:04:06

 • 06

  Tú Trinh

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:04:06

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan