ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 7

21 câu 40 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hạ Băng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Cao Lam Quân

Cao Lam Quân

HẠNG

2

Số điểm 71.43%

Thời gian làm 00:02:47

Phan Thị Thuý Diễm

Phan Thị Thuý Diễm

HẠNG

1

Số điểm 76.19%

Thời gian làm 00:04:08

Phan Thị Thuý Diễm

Phan Thị Thuý Diễm

HẠNG

3

Số điểm 71.43%

Thời gian làm 00:05:10

 • 04

  Huỳnh Minh Nhựt

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:03:57

 • 05

  Ngọc Anh Phan

  Số điểm: 61.90%

  Thời gian làm: 00:02:50

 • 06

  Thanh Hà

  Số điểm: 61.90%

  Thời gian làm: 00:03:12

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
BĂNG PHAN

khó quá

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan