ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 7

21 câu 40 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hạ Băng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thanh Hà

Thanh Hà

HẠNG

2

Số điểm 61.90%

Thời gian làm 00:03:12

Ngọc Anh Phan

Ngọc Anh Phan

HẠNG

1

Số điểm 61.90%

Thời gian làm 00:02:50

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Nguyễn Thị Hoàng Yến

HẠNG

3

Số điểm 57.14%

Thời gian làm 00:03:08

 • 04

  Ngọc Anh Phan

  Số điểm: 57.14%

  Thời gian làm: 00:06:55

 • 05

  Đoàn Thị Yến Nhi

  Số điểm: 52.38%

  Thời gian làm: 00:07:59

 • 06

  Thanh Kha

  Số điểm: 38.10%

  Thời gian làm: 00:00:41

BÌNH LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan