Đề thi trắc nghiệm THPT môn Giáo dục Công dân

20 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hạ Băng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dương Hoàng

Dương Hoàng

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:07:20

Nha ky

Nha ky

HẠNG

1

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:03:28

Dany An

Dany An

HẠNG

3

Số điểm 85%

Thời gian làm 00:08:49

 • 04

  Nguyễn Thị Huyền Trang

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:09:01

 • 05

  Sandy Park

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:05:12

 • 06

  Hồng Nhung

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:04:49

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan