Đề thi trắc nghiệm THPT môn Giáo dục Công dân

20 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hạ Băng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lý Phan

Lý Phan

HẠNG

2

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:00:22

Lý Phan

Lý Phan

HẠNG

1

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:00:22

Lý Phan

Lý Phan

HẠNG

3

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:00:22

 • 04

  Lý Phan

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:00:22

 • 05

  Phạm Ngọc Thảo

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:04:14

 • 06

  Phạm Ngọc Thảo

  Số điểm: 50%

  Thời gian làm: 00:04:14

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan