ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 8 HỌC KÌ 1

30 câu 45 phút

Trạng thái:

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 8 HỌC KÌ 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hạ Băng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Jackie Trần

Jackie Trần

HẠNG

2

Số điểm 70%

Thời gian làm 00:23:54

Phan Thị Thuý Diễm

Phan Thị Thuý Diễm

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:09:36

BĂNG PHAN

BĂNG PHAN

HẠNG

3

Số điểm 46.67%

Thời gian làm 00:00:28

 • 04

  Te Mac

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:06:28

 • 05

  BĂNG PHAN

  Số điểm: 33.33%

  Thời gian làm: 00:00:57

 • 06

  hvn lop82

  Số điểm: 33.33%

  Thời gian làm: 00:05:38

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan