ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 8 HỌC KÌ 1

30 câu 45 phút

Trạng thái:

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 8 HỌC KÌ 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hạ Băng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

vu hoang quan

vu hoang quan

HẠNG

2

Số điểm 80%

 Thuý Diễm

Thuý Diễm

HẠNG

1

Số điểm 80%

Jackie Trần

Jackie Trần

HẠNG

3

Số điểm 70%

 • 04

  BĂNG PHAN

  Số điểm: 46.67%

 • 05

  Te Mac

  Số điểm: 40%

 • 06

  BĂNG PHAN

  Số điểm: 33.33%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan