GIÁO VIÊN

Hạ Băng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tiểu Bạch

Tiểu Bạch

HẠNG

2

Số điểm 36.67%

Thời gian làm 00:00:21

Nguyễn Duy Khánh

Nguyễn Duy Khánh

HẠNG

1

Số điểm 43.33%

Thời gian làm 00:05:56

Tiểu Bạch

Tiểu Bạch

HẠNG

3

Số điểm 36.67%

Thời gian làm 00:00:21

 • 04

  Tiểu Bạch

  Số điểm: 36.67%

  Thời gian làm: 00:00:21

 • 05

  Tiểu Bạch

  Số điểm: 36.67%

  Thời gian làm: 00:00:21

 • 06

  Hạ Băng

  Số điểm: 33.33%

  Thời gian làm: 00:00:29

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan