ĐỀ 2 - BỘ ĐỀ KIỂM TRA SINH 12 HỌC KÌ 2

30 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hạ Băng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Minh Thanh

Minh Thanh

HẠNG

2

Số điểm 56.67%

Thời gian làm 00:07:42

Minh Thanh

Minh Thanh

HẠNG

1

Số điểm 56.67%

Thời gian làm 00:07:42

Minh Thanh

Minh Thanh

HẠNG

3

Số điểm 56.67%

Thời gian làm 00:07:42

 • 04

  Minh Thanh

  Số điểm: 56.67%

  Thời gian làm: 00:07:42

 • 05

  Hanaxi Kim Ngan

  Số điểm: 43.33%

  Thời gian làm: 00:00:53

 • 06

  Hanaxi Kim Ngan

  Số điểm: 43.33%

  Thời gian làm: 00:00:53

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan